Jeg af erfaring ved hvor VIGTIGT det er for os forældre, at vi føler os godt tilpasse og trygge ved de mennesker, som er ved vores børn i - nogle gange - mange timer om ugen – Jeg vægter derfor dette samarbejde mellem os meget højt.

Min fornemmeste opgave er, at bygge en bro mellem dagplejen og hjemmet for dermed at skabe sammenhæng og tryghed i barnets hverdag - dette mener jeg er en forudsætning for at kunne udvikle og skabe det fundament, som barnet skal mestre livet fra!

Jeg tager udgangspunkt i børnene på deres egne præmisser og med respekt for det enkelte barns kompetencer og lyst til at indtage verden.

Vi er alle forskellige, vi er alle værdifulde, og vi har alle ret til at føle, at vi er noget værd!

For mig er det essentiel at børnenes leg er det afgørende omdrejningspunkt for dagligdagen i dagplejen - det er netop igennem legen de sociale, følelsesmæssige og sproglige kompetencer udvikles - og disse er det helt centrale for børnenes udvikling. Gennem legen afprøver og udforsker børnene verden og andre børn - børnene skal have lov til at eksperimentere og forsøge, om de ”selv kan”, for på denne måde at erobre verden. 

Legen er derfor ”den røde tråd” i mange af de aktiviteter, der foregår på børnenes og på mine initiativer - der vil hele tiden foregår en vekslen mellem voksen-igangsatte aktiviteter og børnenes selvorganiserede lege.🙃

 De små skal føle sig godt tilpasse, fordi de bliver set, hørt og forstået.

Omgivelserne ved mig er behagelige, rolige og trygge. Børnene er forskellige og bør anerkendes herefter - men en hverdag med forudsigelighed, faste rammer og masser af hjertevarme til såvel de lidt stille børn som de mere frembrusende børn er vigtig for dem alle 🙂

De mindste børn skal vænnes til at være væk fra mor og far og de ældre skal have en ballast til at komme videre i børnehave og skole.

 

En privat dagplejer er sin egen chef - jeg har ene og alene ansvaret for at være en fantastisk dagplejemor, for har jeg ingen børn så har jeg ingen dagpleje - så enkelt er det! 😉