Vinkels private pasningsordning er et roligt, kompetent og kvalificeret alternativ til den kommunale dagpleje og vuggestue - og hører til Viborg Kommune under Fritvalgsordningen.

 
Prisen for en plads hos mig i Vinkels private pasningsordning er 8.400 kr. pr. mdr. og skal betales forud.

Tilskuddet er på 6178 kr. pr. mdr. og indbetales den sidste hverdag i mdr. fra viborg kommune.

 

Egenbetalingen udgør i 2020 således 2.222 kr. pr. mdr.

 

Til sammenligning..


Egenbetaling for en kommunal dagplejer er 3.155 kr. pr. mdr

Egenbetaling for en vuggestue er                3.415kr. pr. mdr.

Husk madorning i Viborg kommune - i de institutioner, der har valgt det.

Det koster 560 kr. kr. mdr. - dette skal ligges oveni ovenstående egenbetaling MEN er selvfølgelig med i min egenbetalings pris!

 

  • Tilskuddet dækker 37 og derover (maks 48) timers pasning - Juli måned er IKKE betalingsfri!
  • Pengene skal være til rådighed på min konto den sidste hverdag på måneden!
  • Tilskudsbeløbene reguleres hvert år pr. 1. januar og lønnen sættes derefter.
  • Der ydes søskenderabat, såfremt der er søskende i pasningstilbud såsom børnehave eller sfo.
    Søskenderabat er efter gældende regler.  Se Viborg kommunes hjemmeside.
  • Alle måltider ved os er inkluderet i prisen - dog ikke hvis barnet er så lille, at det stadig får speciel grød og flaske eller ”allergi” kost - da medbringes dette.
  • Vær opmærksom på at I forældre ikke kan modtage tilskuddet så længe der afholdes orlov. Derfor er det nødvendigt at afvikle orloven inden opstart i dagplejen og evt bruge ferie i forbindelse med indkøringen. 😉