I dagplejen sørger jeg for, at der løbende bliver lavet en bog, der gennem fotos, tekst og tegninger viser, hvad barnet er optaget af og hvilke små finurligheder der forekommer i hverdagen.

Barnets bog er en bog/mappe, der har stor betydning for barnet. Den beskriver barnets oplevelser og udvikling igennem tiden i dagplejen og når barnet holder i dagplejen vil denne bog/mappe følge barnet.

"Barnets bog" er med til at styrke barnets selvopfattelse og selvværd og giver genkendelighed og tryghed. Den er med til at skabe en sammenhæng mellem hjemmet og dagplejen. Derudover er den med til at fæsne det fundament, de små har fået opbygget i dagplejen - og overgangen til børnehaven bliver mere tryg.