Privat eller kommunal dagplejer

  • Min private dagpleje hører under Viborg kommune på lige vilkår med en kommunal dagpleje.
  • Kommunen kommer på tilsyn et par gange om året og det kan være både anmeldt og uanmeldt. Tilsynet skal sikre, at de forhold jeg er godkendt under, overholdes.
  • Der indhentes ren straffeattest, børneattest og oplysninger om sociale forhold, på mig selv og min mandsamt vores vikar.
  • Jeg vil altid kunne søge vejledning hos kommunen, vedrørende sprog, allergi, motorik og almen trivsel hos børnene.
  • Vi har ikke nogen gæstebørn ved mig - hvilket betyder, at vi ikke hele tiden har nye forskellige børn, som giver uro fordi de er kede af det ( hvilket er forståeligt for dem) - dermed er der mere ro.
  • Jeg er meget fleksibel med hensyn åbningstider og ferie og vil - indenfor de givne rammer - altid prøve at få det tilpasset alle jer forældres behov og ønsker.
  • Jeg kan og vil selv bestemme hvor mange børn (dog maks 5) jeg vil passe - og kan sammensætte børnenes alder således, at jeg har mest mulig tid med såvel de små som de store.
  • Der er dog ikke mulighed for at få tilbudt en gæstedagplejer hvis jeg skulle blive syg.

  • Jeg har en vikar, som kommer og er med de små hvis jeg skal til læge, samtale på skolen etc.

  • Jeg er markant billigere end såvel kommunal dagplejer som vuggestue.