Det kan være en stor omvæltning for et lille barn og jer forældre at starte i dagpleje. Der er meget nyt og meget foregår på en anden måde, end I og jeres barn er vant til.

For at gøre overgangen fra hjem til dagpleje så blid som muligt, vil det være godt for jeres barn, at I bruger tid på at lære de andre børn og husets rytme samt dagplejeren ( mig 😀) at kende.

Jeg tænker derfor at det vil være hensigtsmæssigt at:

 

  • I som forældre er trygge ved den dagplejer I har plads hos, da jeres følelse mærkes markant af jeres barn.
  • En af jer bliver i dagplejen sammen med jeres barn lidt ad gangen dden første dag eller to.
  • Gøre de første dage, hvor jeres barn er alene i dagplejen så korte som muligt (det jeres barn skal lære, er at når I går fra det, kommer I tilbage igen) 
  • Gradvis gøre dagene længere
  • Aftale opstartsperiode med dagplejeren - jeg vil sige, at min erfaring siger mig, at denne aldrig er længere end en uges tid.. derefter skal den lille og os i dagplejen lære hinanden og finde en rytmen.

Formiddagen er der hvor børnene har mest overskud til nye indtryk og der hvor jeg tilrettelægger aktiviteter og kreativ leg. Som regel foregår dette i tidsrumet kl. 9 og 11 og det vil være godt, hvis alle børnene kan deltage.